ชุดพระพุทธโสธร ปีลึก เหรียญสามเหลี่ยม2หน้า บล็อคคางทูม และเหรียญนิยม (เซ็ต3องค์)

พระพุทธโสธร ปีลึก ประกอบด้วย

1 เหรียญสามเหลี่ยม2หน้า บล็อคคางทูม 57-67 ปี2508 เนื้อทองเหลือง สภาพสวย เก่า คมชัด น้ำทองเดิมๆ เลี่ยมพลาสติก

2 เหรียญคอน้ำเต้า หลังภปร. ปี2509 เนื้ออัลปาก้า สภาพสวย ไม่ได้ใช้ เก่า เลี่ยมพลาสติก

3 เหรียญพระวินิจฉัย หลังแบบ ปี2482 เนื้อเงินลงยา สภาพสวย เก่า เลี่ยมพลาสติก

(พระโชว์ครับ)

Product ID: 4942 หมวดหมู่: