พระอู่ทอง หน้าตะกวน กรุวัดมหาธาตุ สุโขทัย เนื้อชินเงิน (ผิวสนิมดำ)

สุดยอดพุทธศิลป์แห่งเมืองสุโขทัยเนื้อชินเงิน คือพระอู่ทองหน้าตะกวน กรุวัดมหาธาตุ พระมีขนาด3*4.5ซม. มีความงดงามในรูปแบบศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ ในรูปแบบเฉพาะของตนเองที่เรียกกันว่า”แบบวัดตะกวน”เป็นการผสมผสานพระพุทธรูปแบบเชียงแสน ลังกา และสุโขทัย มีพระพักตร์กลม พระรัศมีเป็นแบบลังกา พระวรกายและชายสังฆาฏิสั้นแบบเชียงแสน วงการพระจึงเรียก พุทธศิลป์ยุคต้นสมัยสุโขทัยว่า ศิลปะสุโขทัยแบบตะกวน โดยนำเอาชื่อ วัดตะกวน ที่ขุดพบพระเป็นครั้งแรกมาตั้งเป็นชื่อศิลปะยุคแรก ต่อมาฝีมือช่างพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ จนได้ข้อยุติว่า ศิลปะสุโขทัยที่เป็นศิลปะเฉพาะตัว ก็คือ ศิลปะสุโขทัยบริสุทธิ์ อ่อนช้อยงดงามยิ่ง

฿20,000.00

Product ID: 4126 หมวดหมู่:

พระสวยงาม อ่อนช้อยตามลักษณะเฉพาะของศิลปะสุโขทัยแบบตะกวน อายุหลายร้อยปี มีตลับเงินครับ