สินค้าหมดแล้ว

หลวงปู่โต๊ะ เหรียญจิ๊กโก๋ (ลงเหล็กจาร) บล็อค2 กะไหล่ทอง

เหรียญจิ๊กโก๋ เหรียญกลมใหญ่ ลงเหล็กจาร(เหรียญรุ่น3) หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี สร้างปี2512 จำนวนสร้างตามจำนวนปีคือ2,512เหรียญ วงการเรียกเหรียญเหล็กจาร หลวงปู่จารด้วยตัวท่านเองนานถึง3เดือน จึงจะจารหมด ทุกเหรียญจะจารเหมือนกันหมด หากไม่มีจารอาจจะเป็นเหรียญที่สร้างเสริมขึ้นมา
เหรียญรุ่นนี้แบ่งเป็น2บล็อค บล็อค1 สวยสมบูรณ์ไม่มีรอยปื้นที่ขอบเหรียญล่างด้านหน้า บล็อค2 มีรอยปื้นขอบเหรียญล่างด้านหน้า ในปี2516 มีการสร้างเพิ่มอีก2,000เหรียญ แต่ไม่ได้ลงเหล็กจารทั้งหมด
เหรียญนี้เป็นเหรียญเหล็กจาร บล็อค2 ปี2512ครับ(พระโชว์ครับ)

Product ID: 3937 หมวดหมู่:

เหรียญนี้สภาพใช้มาบ้าง กะไหล่ทองยังมีอยู่ เป็นบล็อค2ปี2512 จารครบ มีตลับเงินครับ