สินค้าหมดแล้ว

หลวงพ่อเกษม เขมโก เหรียญระฆัง ปี16 เนื้อทองแดงรมดำ(เลี่ยมทอง)

เหรียญศิริมงคลเสาร์5หรือเหรียญวีระชน(เหรียญระฆัง)ปี16 จัดสร้างโดยคณะกรรมการสุสานไตรลักษณ์ ลำปาง เพื่อนำรายได้สร้างศาลเจ้าแม่สุชาดาและเพื่อการสาธารณประโยชน์ ปลุกเศก2ครั้งโดยหลวงพ่อเกษม เมื่อปี2516 ประกอบด้วยเนื้อเงิน150เหรียญ เนื้อทองแดงรมดำ50,000เหรียญ มีหลายบล็อคได้แก่ บล็อคนิยม(เสาอากาศ) บล็อคสิบโท บล็อคสายฝน บล็อคเขี้ยว เป็นต้น เหรียญระฆ้งปี16เป็นเหรียญยอดนิยมในสายหลวงพ่อเกษม เนื่องจากปริมาณหมุนเวียนมากพอสมควรและผู้ใช้มีประสบการณ์มาตลอด จึงเป็นที่ต้องการของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเกษม เหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำ บล็อคนิยม(เสาอากาศ) สภาพสวยเดิม องค์จริงสีเปลือกแมลงทับครับ

Product ID: 2882 หมวดหมู่:

เหรียญระฆ์ง ปี16 เนื้อทองแดงรมดำ เป็นบล็อคนิยม(เสาอากาศ) มีเส้นแตกจากบ่าซ้ายหลวงพ่อยาวไปถึงขอบเหรียญ(เสาอากาศ) ตำหนิครบ สภาพเหรียญเลี่ยมทองเก่าตั้งแต่แรกสวย พื้นเหรียญสีปีกแมลงทับ ขึ้นคอได้ไม่อายใครครับ